Ekonomi

Ereğli Demir Çelik 3. Çeyrek Kar Zarar Analizleri

İŞ YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

Net kar yıllık bazda %69 arttı. Ereğli Demir Çelik 3Ç18’de geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 792 milyon TL net kara karşılık 1.34 milyar TL net kar açıkladı. Açıklanan rakam bizim 1.31 milyar TL’ye paralel gerçekleşmesine rağmen piyasa beklentisi olan 1.49 milyar TL’nin altında kaldı.

AL tavsiyemizi koruyoruz. Şirket bugün sonuçlar ile ilgili telekonferans yapacak. Şu an için 12 aylık hedef hisse fiyatımız olan 15.65 TL’yi koruyoruz. Bu da %64 yukarı yönlü potansiyel sunuyor.

Hisseyi beğenmemizin arkasında yatan nedenler: i) gelirlerinin tamamının dolar bazlı giderlerinin ise kısmen TL bazlı olması, (ii) net nakit pozisyonu, iii) yüksek temettü verimi, (iv) güçlü faaliyet performansı ve v) yurtdışı benzerlerine kıyasla 2019T FD/FAVÖKçarpanında %36 oranında iskontolu işlem görmesini sıralayabiliriz.

OYAK YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

Erdemir 3Ç18’de piyasa beklentilerinin altında 1,338mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 1,493mn TL net kar; OYAK Bekl: 1,455mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %69 yukarıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %12 altındadır. Şirketin satış gelirleri 3Ç18’de yıllık bazda %78 artarak 7,792mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 7,342mn TL; OYAK Bekl: 7,326mn TL). FAVÖK rakamı ise 3Ç18’de geçen yılın aynı dönemine göre %117 artışla 2,567mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 2,291mn TL; OYAK Bekl: 2,325mn TL) çeyreksel bazda ise %20 yükseliş göstermiştir. Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 5.9 puan artış göstererek %32.9 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Nakdi 2,563mn TL olarak gerçekleşirken, Net Nakit/FAVÖK çarpanı ise 0.3x olmuştur. 3Ç18 finansal sonuçlarının güçlü operasyonel karlılık sebebiyle hisse performansı üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.

TACİRLER YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

Ereğli Demir Çelik – 3Ç18 sonuçlarını 1337.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 1493.1 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %69 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %12 azaldı. Net satışlar 7,792 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %78 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 7,342 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirketin yassı ve uzun çelik satış hacimleri, yıllık bazda sırasıyla %2 ve %35 geriledi. Ancak, yassı ve uzun çelik satış fiyatları ise, yıllık ve ABD doları bazında, %19 ve %28 artış kaydetti. Şirket, 3Ç18’de 2,567 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %117 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 2,291 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 595 baz puan artarak %32.9 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 594 baz puan arttı ve %31.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 58 baz puan azaldı ve %2.1 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %56 arttı. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %31 arttı. Şirketin net nakit pozisyonu çeyreksel bazda yüzde %57 büyüyerek 2,563 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

ŞEKER YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

Erdemir (EREGL) devam eden operasyonel kuvvetliliği ile, yıllık %68.9 artışla 1,338mn TL net kar açıklamıştır. Şirket’in açıklanan net karı, büyük ölçüde yüksek gerçekleşmiş olan efektif vergi oranı ve beklentilerin altında gerçekleşmiş olan kur farkı gelirleri nedeniyle piyasa ortalama beklentisi olan 1,493’mn TL’nin ve tahminimiz olan 1,452mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Erdemir’in satış gelirleri ve faaliyet karlılığı beklentilerimize paralel, ancak piyasa ortalama beklentilerinin üzerinde gerçekleşmiş, bu dönemde elde edilen ana ürünler için ton başına 219 ABD Dolar FAVÖK ile (3Ç17: 143 ABD doları/ ton, 2Ç18: 223 ABD doları/ton), kuvvetli operasyonel kârlılığın 3Ç18’de de devam etmiş olduğunda işaret etmiştir. Böylelikle, açıklanan sonuçların Şirket payları performansını olumlu etkilemesini beklemekteyiz.

Erdemir’in satış gelirleri, ürün fiyatlarındaki ABD doları bazındaki %18.7 oranındaki artış ve TL’nin ABD doları karsısında yıllık yaklaşık %59 değer kaybı ile, yıllık yaklaşık %8 oranında satış hacmi daralmasına rağmen, %77.7 artarak, beklentimiz olan 7,722mn TL’ye paralel, ancak piyasa ortalama beklentisi olan 7,342mn TL’nin üzerinde, 7,792mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in FAVÖK’ü ise, geçtiğimiz yılın ayni döneminin 2.2x katında, ve bir önceki çeyreğe göre %20.2 yükselişle, beklentimiz olan 2,467mn TL’ye benzer olarak, ancak piyasa ortalama beklentisi olan 2,292mn TL’nin üzerinde, 2,567mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Erdemir’in FAVÖK marjı, yılık 5.9 y.p. artışla hesaplamalarımıza göre %32.9’a ulaşmış ve piyasa ortalama beklentilerinin işaret etmiş olduğu %31.2 oranının üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in fonksiyonel para biriminin ABD doları olması ve TL’nin değer kaybı ile artan kur farkı gelirleri nedeniyle, net diğer faaliyet gelirleri ve net finansal gelirleri önceki yılın sırasıyla 6.7x ve 16.8x katında gerçekleşmiştir. Ancak, aynı nedenle Şirket’in efektif vergi oranının da %51.2’ye yükselmesiyle, Erdemir’in net karındaki artış yıllık %68.9 (çeyreklik %-11.6) olarak gerçekleşmiştir. Erdemir’in net nakit pozisyonu, 3Ç18 sonunda da yükselmeye devam ederek 2.6mlyr TL’ye ulaşmıştır (2Ç18 sonu: 1.6mlyr TL). Şirket için 12 aylık pay başına 10.45 TL hedef fiyatımızı ve “Tut” tavsiyemizi sürdürmekteyiz.

VAKIF YATIRIM – Erdemir EREGL Hisse Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

(+) Ereğli Demir Çelik (EREGL): Şirket, 3Ç18’de beklentilerden daha iyi operasyonel kârlılığa rağmen, artan efektif vergi oranının ağırlıklı etkisiyle hem bizim hem de ortalama piyasa beklentisinin %10 altında 1,3 mlr TL net kâr açıkladı. Bu dönemde toplam satış hacmi yıllık bazda %7,7 gerilerken (sıcak mamulde +%1,8, soğuk mamulde -%15, uzun mamulde -%35), ürün fiyatlarındaki güçlü seyrin de etkisiyle net satış gelirleri beklentimizin ve piyasa ortalama beklentisinin %6 üzerinde, yıllık bazda %78 artarak 7,8 mlr TL oldu. Ürün fiyatlarındaki artışın da yardımıyla 3Ç18’de FAVÖK’ü beklentimizin %10, piyasa ortalama beklentisinin %12 üzerinde, yıllık bazda %117 artışla 2,6 mlr TL seviyesinde gerçekleşti ve ton başına FAVÖK’ü %53 artarak 219 $’a yükseldi. Böylece FAVÖK marjı beklentimizin 0,9 yp, piyasa ortalama beklentisinin 1,7 yp üzerinde, yıllık bazda 6 yp artışla %32,9 oldu.

Operasyonel olmayan tarafta ise, net finansman gelirleri 452 mn TL’ye (3Ç17: 27 mn TL) yükselerek net kârı desteklerken, efektif vergi oranının %22’den %51’e yükselmesi olumsuz etkide bulundu. Yorum: Beklentilere göre daha düşük net kâra karşın, operasyonel kârlılıkta kaydedilen performansı olumlu buluyoruz. Şirket hisselerinin BIST100 endeksine göre son 1 ve 3 aylık dönemlerde sırasıyla %10 ve %11 oranında negatif ayrıştığını göz önünde bulundurarak, sonuçların hisse fiyatına sınırlı olumlu yansıyacağını tahmin ediyoruz.

GCM FOREX – Erdemir EREGL Hisse Analiz 3Ç18 – 26.10.2018

Analist: Enver Erkan

Erdemir’in 3. çeyrek satışları beklentileri aştı… İhracat pazar dağılımda yüzde 80 pay ile başı çeken Avrupa’daki toparlanma şirket için avantaj olabilir. USD ve EUR bazlı gelirleri nedeniyle kurlarda yukarı hareket görülmesi halinde şirket olumlu etkilenecektir. Özellikle EURTRY kurundaki yükseliş şirketin döviz pozisyonlarına kayda değer şekilde olumlu yansıyacaktır. Aynı zamanda demir cevheri ve çelik fiyatıyla olan yüksek korelasyonu da önemli. Şirketin satış mamulleri ile hammadde maliyet fiyatları arasındaki marjın açılması da kar marjları açısından da olumlu.

Fonksiyonel para birimi USD olan şirket, 2018 yılının ilk 9 ayında FAVÖK’ünü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artırarak 1 milyar 364 milyon USD olarak açıkladı. Net kar da 890 milyon USD olarak gerçekleşti. TL bazında dönemsel kar 1 milyar 338 milyon TL olarak açıklandı ve geçen yılın aynı dönemine göre %69 artış gösterdi. Kar beklentilerin bir miktar altında kalsa da, güçlü operasyonel verimlilik ile desteklendiği için olumlu. Satış gelirlerinin ise ilgili dönemde 7,79 milyar TL ile beklentileri aştığını gözlemliyoruz.

Ereğli kuvvetli nakit yaratma gücünün de etkisiyle yüksek temettü verimi sunuyor. Ödenen yüksek temettülere rağmen net borcu bulunmamaktadır. Güçlü operasyonel performansın ciro ve karlılık üzerindeki olumlu etkisi ve artan bilanço değeriyle şirket hisselerini beğeniyoruz.

Burada Yer Alan Bilgiler Yatırım Tavsiyesi Niteliğinde Değildir Aracı Kurumların Analizleridir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu